[ML] Phòng khám tâm lý 419

trande

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

PHÒNG KHÁM TÂM LÝ 419

Tác giả: Tơ hồng K

Editor:  Lăng Nhi

Beta: Tử Ngạn

Thể loại: Hiện đại đô thị, đoản, hỗ công, 3p cao H

Bị dạy dỗ thành yêu tinh, Lam Bạch mở ra phòng khám tâm lý, tên gọi phòng khám tâm lý 419…….

Phần 1

(1)(2)(3)(4)

—————————————————————

Phần thứ hai

Báo thù, có đại thúc có SM có các loại đạo cụ.

Không tình yêu không tiết tháo không có giới hạn…

Hắc ám, khẩu vị nặng, xin cẩn thận.

Thể loại: Hiện đại đô thị, hỗ công, chính kịch. Lam Bạch, đại thúc, 4p, SM

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

-TOÀN VĂN HOÀN-